Het team

De gekwalificeerde geluidstechnici van Vocation zijn Bert van Engeland en Gerjan van den Beld (volgorde foto). Incidenteel is er extra ondersteuning bij een optreden.
Bij onze musical A Christmas Prayer krijgen we voor het licht vaak ondersteuning van Leo Jongkind.Opbouw

Bij normale optredens zijn wij altijd twee uur vòòr aanvang aanwezig, hiervan hebben wij ca. een uur nodig om onze installatie op te bouwen en goed te kunnen inregelen op de ruimte waar we gaan optreden. Het tweede uur is voor uitloop en inzingen van het koor. Voor onze musical zijn we veel langer van tevoren aanwezig, maar dat komt omdat we dan ook met licht werken. Gezien het feit dat dit een zorgvuldige opbouw behoeft, nemen we daar ruim de tijd voor. Dit gaat in onderling overleg met de organisatie.Kwaliteit

Als gospelkoor werken we tijdens een optreden met orkestbanden en geluidsversterking.
Kwaliteit hebben onze geluidsmensen hoog in het vaandel staan. Zij geven aan: "Wij verstaan onder kwaliteit dat we dienend werken: wij willen dus zodanig versterken dat het nuttig en aanvullend is, oftewel functioneel. We versterken dan ook alleen wat strikt noodzakelijk is. Kortom, ons uitgangspunt is: zo zacht, zo mooi en zo natuurlijk mogelijk."