Voorbereiding
In 2016 ontstond het idee: waarom bedenken we als koor niet een volledige kerkdienst, die we zelf van alle ingredi�nten voorzien en in gemeenten en kerken kunnen uitvoeren? Na dit eerste idee was het brainstormen over thema, inhoud, liederen, teksten en boodschap. Een werkgroep ging vervolgens verder met de aangedragen voorstellen aan de slag. Regisseuse Hedwig Boland werd ingeschakeld als kenner van het koor en om eenheid te brengen in de dienst aan de hand van de beraadslagingen van de werkgroep.

Eerste aanzetten
Al snel werd duidelijk dat de roeping die we als koor ervaren om het goede nieuws dat God er voor je is uit te dragen in tekst en tekstbeleving de basis moest zijn voor de dienst. Je kan Jezus ook nu nog ontmoeten, soms op onverwachte momenten of als je het zelf niet eens door hebt.
De koorleden deelden met elkaar wanneer je dit in je leven had meegemaakt en ook: wanneer niet? Deze bijzondere, persoonlijke verhalen hebben uiteindelijk ook een plek gekregen in de dienst. Daarnaast werd het beeld van de rugzak vaak gebruikt: welke bagage neem je mee in je leven en hoe passen je geloof en je geloofservaringen hierbij?
Dirigent Ton Schimmel zocht ondertussen naar goede liederen, uit bestaand repertoire en uit nieuw verschenen nummers en Kees Ploeger zorgde voor mooie koorarrangementen bij de nieuw in te studeren liederen. Na een aantal bijeenkomsten met het koor kon Hedwig de lijn in de dienst aanbrengen en werd de themadienst Kom zie: ontmoetingen met Jezus concreet en re�el. Het nummer Mooie Praatjes van Martin Brand werd met een iets aangepaste tekst het centrale lied, waarin de kernboodschap van de dienst goed terugkomt.

Uitvoering
In het voorjaar van 2017 startten de repetities van de themadienst. Wat is een goede volgorde van tekst en lied? Welke beelden passen er bij de diverse onderdelen? Hoe brengen we de boodschap, de roeping, om een goede manier voor het voetlicht? Na een aantal repetities was in juni 2017 was de voorpremi�re van de dienst een feit. In de Grote Kerk in Velp kon het publiek voor de eerste keer Kom zie zien, beleven en meemaken. De reacties waren enthousiast: "indrukwekkend" , "erg speciaal" en "mooie verhalen!"
Als koor merkten we dat veel al goed was, maar dat verbetering zeker mogelijk was. In het koorseizoen 2017-2018 zijn we dus weer verder aan het repeteren geslagen, samen met Hedwig. De offici�le premi�re was zondag 15 april in onze vertrouwde Samu�lkerk, met veel lovende woorden van de bezoekers van de dienst. Op onze agenda staat wanneer wij de kerkdienst "Kom zie" uitvoeren.