Repetitieavonden

We repeteren iedere woensdagavond van 19:30 uur tot 21:15 uur in de Samuëlkerk aan de Talingweg in Apeldoorn-Zuid. Om 20:15 uur hebben we een kwartier pauze om gezellig koffie/thee met elkaar te drinken en even 'bij te praten'.

We hebben af-en-toe een speciale avond, zoals een nieuwsjaarsreceptie, slotavond en samen eten voor de bestuursvergadering.


Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 15,- per maand.
Verder wordt ons koor door donateurs ondersteund. Meer informatie hierover is te krijgen via ons contactformulier.


Optredens

We streven ernaar ongeveer 10 keer per jaar op te treden.


Organisatie van het koor

Er is een bestuur dat bestaat uit zes leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn direct herkiesbaar.

voorzitterErika Valster / Cathy van der Hoeven
contactpersoonErika Valster
algemeen bestuurslidPeter Kluiters
secretarisJenny Willemsen
penningmeesterHindrik Blaauw/Sjoerd Kirchhoff

Binnen het koor zijn verschillende commissies actief:
  • De VAC (Vocation Activiteiten Commissie) verzorgt activiteiten buiten de optredens om, zoals de startavonden nieuwjaarsborrel
  • De PR (Public Relations) verzorgt mailingen, site, Facebook, flyers en alles wat nodig is om bekendheid te geven aan ons koor rondom speciale evenementen en concerten
  • Het A-Team (Aankondigingsteam) verzorgt de aankondigingen van de nummers bij optredens.
  • Verder hebben we een muziekmeester: Petra van den Berg

Boekingen en informatie

Wil je meer informatie over Gospelkoor Vocation?
Of wil je ons boeken voor een optreden?
Dan kun je contact opnemen met onze contactpersoon Erika Valster via ons contactformulier.

Wil je op de hoogte blijven van onze optredens? Like dan onze Facebook-pagina, en check onze agenda op deze site.